[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4668: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4670: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4671: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4672: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3815)
FORUMET REDD VÅRE BARN • View topic - Nye regler om anke i barnevernsaker
It is currently Thu Jun 20, 2019 12:53 pmPost new topic Reply to topic  [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Nye regler om anke i barnevernsaker
PostPosted: Wed Jun 24, 2009 1:04 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Fri Aug 31, 2007 10:43 am
Posts: 132


Nye regler om anke i barnevernssaker

Advokat Knut Lindboe

Fra og med 1. januar 2006 vil det ikke lenger være noen ubetinget rett å anke til lagmannsretten en tingrettsdom i en barnevernssak.

I samsvar med Befringutvalget NOU 2000:12 Barnevernet i Norge, foreslo Barne- og familiedepartementet i Ot.prp.nr.64 (2004-2005) at rettslig overprøving av fylkesnemndsvedtak skulle skje direkte i lagmannsretten. Men Barne- og familiedepartementet var på kollisjonskurs med Justisdepartementet og Tvistemålsutvalget, sammensatt av bare jurister og ledet av vår senere høyesterettsjustituarius Tore Schei. Dette utvalget ville ikke gjøre fylkesnemnda til en spesialdomsol og integrere nemnda i domsstolssystemet, jfr. NOU 2001:32 Rett på sak. Det var imidlertid full enighet om å kutte ut en instans ved domsstolsoverprøving i barnevernssaker.

Juristene og Justisdepartementet trakk det lengste strå. I ny tvistelov av 17. juni 2005 nr. 90 § 36-10 bestemmes at lagmannsretten ikke lenger skal være en ordinær ankemulighet i barnevernssaker. Dette fordi anke over tingrettens dom i saker om fylkesnemndsvedtak etter barnevernsloven ikke kan fremmes for lagmannsretten uten samtykke. Slikt samtykke kan bare gis når a) anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak, b) det er grunn til å behandle saken på ny fordi det er fremkommet nye opplysninger, c) det er en vesentlig svakhet ved tingrettens avgjørelse eller saksbehandlingen, eller d) dommen går ut på tvang som ikke er vedtatt av fylkesnemnda.

Bokstav d) tar sikte på hvor kommunen ikke får medhold i nemnda, men først etter å ha begjært rettslig overprøvelse. En slik tingrettsdom kan privat part få prøvet ved anke til lagmannsretten.

Det er grunn til å tro at ankesaker i lagmannsretten i barnevernssaker vil bli et sjeldent unntak, og at den store hovedregelen ved domstolskontroll vil bli én instans, tingretten.

Nyordningen kommer også til å medføre en bråstopp for høyesterettspraksis som en dynamisk og sentral barnevernsrettskilde. Sakene vil jo være avsluttet i tingretten. På den annen side har det store antall høyesterettsdommer om barnevern, 55 dommer siden 1982, på mange måter avklart de materielle vilkår for de alvorligste tiltak etter barnevernsloven. Sett fra norsk side er også forholdet til EMK avklart. Riktignok gjenstår ett område hvor det hadde vært av verdi med en ytterligere avklaring, nemlig vilkårene for tvangsadopsjon. Men til gjengjeld kan tvangsadopsjon sies å ha gått av mote, og er ikke lenger noe tiltak av stor praktisk betydning.

Ny tvistelov forventes tidligst å tre i kraft 1. januar 2007. Men inntil da og fra og med 1. januar 2006 vil det likevel gjelde samme regler som i tvisteloven § 36-10 om begrenset adgang til lagmannsretten. Dette i samsvar med den likelydende nye § 9-10 a i sosialtjenesteloven, tilføyet ved lov 17. juni 2005 nr. 100. Denne tilføyelsen ble sluttresultatet av Barne- og familiedepartementets Ot.prp.nr.64 (2004-2005), som foreslo det motsatte, å hoppe over tingretten.

Ny § 9-10 a i sosialtjenesteloven og § 36-4 i tvisteloven påbyr også at tingretten skal settes med to meddommere, en lekdommer og en fagkyndig. Dagens adgang for tingrettsdommeren til å bestemme om meddommerne skal være fagkyndige eller ikke, bortfaller.

I særlige tilfeller kan tingretten settes med to fagdommere og tre meddommere, hvorav en eller to skal være fagkyndige. « Særlige tilfeller » som kan begrunne forsterket tingrett, vil etter likely dende komiteinnstillinger til tvisteloven og ny sosialtjenestelov § 9-10 a, være når « saken er spesielt vanskelig eller gjelder tvangsvedtak med uvanlig vidtrekkende konsekvenser », jf. Innst.O.nr.115 (2004-2005) og Innst.O.nr.110 (2004-2005). Dette er, etter min mening, en formulering som i liten grad er egnet til forutsigbarhet og ensartet praksis.

Den relativt lange fristen på to måneder for å bringe et fylkesnemndsvedtak inn for retten, opprettholdes uendret.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]