It is currently Mon Nov 19, 2018 10:26 amPost new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: LB-2009-31058 Bv får bruke tvilsom fagkyndig
PostPosted: Fri Mar 13, 2009 2:07 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.

LB-2009-31058 Bv får bruke tvilsom fagkyndig


Saken omhandler at det såkalte barnevernet får bruke en psykolog man oppfatter som korrupt - maktpakkets egen psykobabler.

Dette er helt uholdbart fra ofrene for maktens overgrep.


Kilde: lovdata.nolovdata.no

Quote:
  Til psykolog Søviks rapport bemerkes at mor valgte ikke lenger å samarbeide etter å ha kommet over ufordelaktig informasjon om ham på internett. Det foreligger således ingen oppdatert utredning om mors omsorgsevne, hennes tilknytning til barna og om eventuelle hjelpetiltak vil kunne endre eller kompensere eventuelle mangler ved omsorgsevnen. As advokat ba i første møte med barneverntjenesten om at det ble oppnevnt en ny sakkyndig, noe som ikke ble etterkommet. Barnevernet valgte i stedet å utvide Søviks engasjement. Det ble forgjeves begjært ny sakkyndigoppnevnelse forut for behandlingen i fylkesnemnda.


Søk på Jørn Søvik

Quote:
  Rapporten fra Familia ligger tilbake i 2006 og er således lite relevant til en vurdering av dagens situasjon. Dessuten mener A at hun ikke ble fremstilt på en korrekt måte. Hennes livssituasjon er for øvrig en helt annen i dag, med samboer som uttrykker stor kjærlighet overfor barna og er innstilt på å bistå mor med omsorgsoppgavene. Ingen, verken barnevernet eller sakkyndig, har hatt samtaler med samboeren. Det samme gjelder bestemoren, som vil være ukomfortabel med å forklare seg under en hovedforhandling.


  De resterende utredningene tingretten viser til, gjelder alle behovene til barna og deres fungering. En PPT utredning av 27. mai 2008 konkluderer med at sønnen bør henvises til BUP for videre utredning. En diagnose som kan behandles på en adekvat måte, f eks ved medisinering, vil åpenbart være av betydning i forhold til omsorgsbyrden, hjelpetiltak og hva som kreves av mors omsorgsevne. Videre vil en diagnose ofte medføre rettigheter etter både sosialtjenesteloven kap. 4 og folketrygdloven.


  Den sakkyndige meddommeren vil vanskelig kunne foreta en adekvat bedømmelse av mors psykiske hele og hennes evner til å nyttiggjøre seg av hjelpetiltak og en eventuell samværsordning, når hun befinner seg i en svært belastende situasjon hvor hun skal kjempe for retten til sine barn i en rettssal.


  Barneverntjenesten kan legge frem en stor mengde med bevis i saken, herunder fremstille vitner og sakkyndige som er betalt av barneverntjenesten som vitner. For at man skal kunne få frem et nyansert bilde av faktum i saken og for å ivareta mors rettssikkerhet, er det derfor helt nødvendig med en uavhengig sakkyndig.


  Hensynet til hurtig behandling er først og fremst begrunnet ut fra hensynet til de private parter. Her ønsker den private part først og fremst at saken blir best mulig opplyst.


  For A er omsorgsovertagelsen en enorm tragedie. Hun føler at hun har bedt om hjelp, men kun blitt møtt med kritikk. Hun er av den oppfatning at hun ikke har noen psykiske problemer, men ser samtidig at hun har begått en del feil i barnas oppvekst. Hun er intelligent og oppegående, men føler hun blir fremstilt av det offentlige på en uriktig måte. De profesjonelle aktører skal følge saken frem til rettskraftig avgjørelse, mens mor må leve med en avgjørelse i denne saken uansett utfall for all fremtid. Det er da viktig at en avgjørelse bygger på et forsvarlig grunnlag hvor mor føler at hun også har blitt ivaretatt.

  (Les mer...)

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri Mar 13, 2009 2:17 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Kan ikke se at slike dommer er i enlighet med menneskerettighetene.

Quote:
  Artikkel 6 - Retten til en rettferdig rettergang

  1 For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. Dommen skal avsis offentlig, men pressen og offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av rettsforhandlingene av hensyn til moralen, den offentlig orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, når hensynet til ungdom eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter rettens mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens interesser.

  2 Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.

  3 Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal ha følgende minsterettigheter:

  a å bli underrettet straks, i et språk han forstår og i enkeltheter, om innholdet i og grunnen til siktelsen mot ham;

  b å få tilstrekkelig tid og muligheter til å forberede sitt forsvar;

  c å forsvare seg personlig eller med rettslig bistand etter eget valg eller, dersom han ikke har tilstrekkelige midler til å betale for rettslig bistand, å motta den vederlagsfritt når dette kreves i rettferdighetens interesse;

  d å avhøre eller la avhøre vitner som blir ført mot ham, og få innkalt og avhørt vitner på hans vegne under samme vilkår som vitner ført mot ham;

  e å ha vederlagsfri bistand av en tolk hvis han ikke kan forstå eller tale det språk som blir brukt i retten.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]