It is currently Mon Nov 19, 2018 11:10 amPost new topic Reply to topic  [ 11 posts ] 
Author Message
 Post subject: HR-2008-01033-A: Høyesteretsdom mot lokaldemokratiet
PostPosted: Thu Jun 19, 2008 8:07 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.

Dette var så galt, at jeg la Høyesterett inn som kandidat til Månedens Idiot!

viewtopic.php?p=20414#20414

Hvilke samfunnsmessige konsekvenser får det? Hva med ordførerens samvittighet? Hva med lokaldemokratiet, når ordføreren gjøres til nyttig idiot for sosio-babbel?

Hvilke tvangsmidler har man overfor ordførerne?

Kan dette prøves for menneskerettighetsdomstol? Hva sier menneskerettighetene? Hvem kan fremme det?

Quote:

Høyesterett gjøres herved til
kandidat for Månedens Idiot i juni


Det er mulig dette passer bedre som Årets Idiot eller begge deler. Vi får se når den tid kommer. Mye kan skje...

Quote:
– Ordføreren har ikke myndighet

"Det kan imidlertid være grunn til å understreke at det forhold at ordføreren er kommunens stedfortreder, ikke gir ham noen selvstendig beslutningskompetanse. Som stedfortreder er ordføreren rettslig forpliktet til å effektuere de prosesshandlinger som måtte bli besluttet av det organ som har kompetansen til å beslutte å reise søksmål og å anvende rettsmidler. Ordføreren har ikke noen myndighet til å overprøve de beslutninger som det kompetente organ måtte ha fattet."


Lokale folkevalgte er altså kun nyttige idioter som skal underskrive dokumenter for egen administrasjon. OG: Hva om det strider mot vedkommendes tro eller politiske overbevisning?

Snakker om å undergrave lokaldemokratiet!!

Kilde


Dette er et viktig skritt bort fra demokratisk frihet. for oss som mener demokratiet gir for lite frihet, så er dette enda mer dramatisk.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Last edited by Arild Holta on Sat Aug 02, 2008 8:16 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Thu Jun 19, 2008 9:24 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Mar 21, 2007 7:17 pm
Posts: 288
Det en skal lete etter ordet samfnnsøkonomisk hensikstmessig , eller hensiktmessig for samfunnet. Det er den type formulering en skal se etter. En skal da inn i en restrektiv verden der det er de matematiske lovene som gjelder. Samfunnsøkonomi er et meget strengt fagområde, en kan ikke, synse, meine , tenke, tro der. Finn den form for ordbruk i en odelstingproposisjon.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Thu Jun 19, 2008 9:48 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.


Kilden wrote:
Under behandlingen i lagmannsretten gikk ordfører Kjell Sæther imot sin egen barnevernsadministrasjon. Dette mener Høyesterett er i strid med loven.

LES OGSÅ: Strid mellom ordfører og barnevern

– De feil som er begått, innebærer at tingrettens dom ikke er lovlig påanket av kommunen. Lagmannsrettens dom må etter dette oppheves. Før lagmannsretten avviser anken, bør den imidlertid gi kommunen frist for å rette feilen, heter det i dommen fra Høyesterett.


Da er spørsmålet om det finnes tvangsmidler overfor ordføreren, eller metoder for å fobigå ordføreren.

Dette styrker idéen om det såkalte barnevernet som en stat i staten. En idé som man overhode ikke kan forvente at barnfjernsfantastene vil inrømme at er en stadig klarere realitet. Nå er selvsagt ikke målet deres en stat i staten. Det er "bare" konsekvensene av både fullmaktene og aksepten for alle mulige lovbrudd.

Dommen er posetiv for familien.

Quote:
Familien til barnet har hele tiden villet at barnet skal bo hos den biologiske farens søster og hennes familie. Slik ville barnet fått beholde en naturlig tilhørighet til samisk språk- og kultur.

– Vi er veldig fornøyd med at Høyesterett har opphevet dommen fra Hålogaland lagmannsrett. Nå er det Indre-Finnmark tingretts dom som står, og den sier at barnet skal være i Karasjok. Jeg får håpe det skjer, sier Duesund til NRK Sámi Radio.

Sånn sett er det grunn for feiring.

:arrow: Dommen i sin helhet finner dere her.


_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høyesteretsdom mot lokaldemokratiet. Noen som vet mer?
PostPosted: Fri Jun 20, 2008 7:16 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Arild Holta wrote:
Quote:
– Ordføreren har ikke myndighet

"Det kan imidlertid være grunn til å understreke at det forhold at ordføreren er kommunens stedfortreder, ikke gir ham noen selvstendig beslutningskompetanse. Som stedfortreder er ordføreren rettslig forpliktet til å effektuere de prosesshandlinger som måtte bli besluttet av det organ som har kompetansen til å beslutte å reise søksmål og å anvende rettsmidler. Ordføreren har ikke noen myndighet til å overprøve de beslutninger som det kompetente organ måtte ha fattet."


Kilde


Høyesterett kom enstemmig til at det i X kommune er lederen for barnevernadministrasjonen som har kompetansen til å beslutte å reise søksmål og å anvende rettsmidler på kommunens vegne.

Det er godt å vite at det ikke er Ordføreren som er ansvarlig for alle de perverse 4-12 saker som fremmes rundt om i landet. Det er det stygge trollet "Barnevernsleder" som gjemmer seg bak Ordføreren. Det burde bli slutt på å misbruke Ordføreren når han ikke er ansvarlig. La det stå "Barnevernsleder" istedenfor "Ordfører" neste gang kommunen fremmer sak mot foreldrene for å frata dem deres barn!

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Jun 24, 2008 3:30 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Dersom ordføreren underskriver også når det skal være fylkesnemnd, så er ordføreren medskyldig også da.

En hver deltager i prosessen er i hovedprinsipp medskyldig.

Dette ut fra at individene er ansvarlige for sine handlinger. Ikke tale om at jeg fritar ordføreren for ansvar, om han underskriver at mine barns fremtid skal overlates til gribbene i fylkesnemnden eller rettsvesenet. Agerer han nyttig idiot for administrasjonen, så skal han ansvarliggjøres.

De som gjør hovedjobben med å ødelegge andres liv, er selvsagt mest skyldig. Det vil si den aktuelle saksbehandler.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Jun 24, 2008 3:44 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Høyesterett wrote:
"Det kan imidlertid være grunn til å understreke at det forhold at ordføreren er kommunens stedfortreder, ikke gir ham noen selvstendig beslutningskompetanse. Som stedfortreder er ordføreren rettslig forpliktet til å effektuere de prosesshandlinger som måtte bli besluttet av det organ som har kompetansen til å beslutte å reise søksmål og å anvende rettsmidler. Ordføreren har ikke noen myndighet til å overprøve de beslutninger som det kompetente organ måtte ha fattet."


Ut fra det jeg har kunnet spørre meg til så er "det kompetente organ" kommunestyret. I praksis er det imidlertid det såkalte barnevernet. Dvs at når barnevernet treffer beslutninger, så er det med delegert myndighet fra kommunestyret. Ordføreren skal da underskrive for kommunestyret (i praksis for det såkalte barnevernet).

Kort sagt: Kommunestyret er nyttige idioter for det såkalte barnevernet, og ordføreren skal "effektuere" idiotiet gjennom sin underskrift.

Derfor er kommunestyret ansvarlig, selv om det er andre som utfører handlingene. De som utfører handlingene er selvsagt også ansvarlige.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sat Jul 05, 2008 3:12 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Her er mer om saken.

Quote:
Kommunestyret kan omgjøre barnevernsanke
Karasjok-ordfører hadde ikke behøvd å underskrive anke i barnevernssak, hevder flere advokater.

Etter at Høyesterett fastslo at barnevernet i Karasjok ikke hadde kompetanse til å anke dom fra Indre Finnmark tingrett, underskrev ordfører Kjell Sæther anken.

Sæther var ikke enig med barnevernets avgjørelse, men underskrev likevel, etter råd fra kommunens advokat.

LES OGSÅ: Tvunget til å underskrive barnevernsanke

GULDAL: Gielddastiivra sáhttá bissehit guoddaleami

Flere advokater bekrefter nå at ordføreren ikke hadde noen plikt til å underskrive, fordi Karasjok kommunestyre bare kan inndra ankemyndigheten, som de har delegert til barnevernet.

Kommunestyret har makt
(Les mer)
Quote:
(...)
Ordfører Kjell Sæther sier at han nå vil be om en grundig orientering fra kommunens advokat om denne saken. Nye opplysninger gjør at han ser behovet for at ledelsen i kommunen ser på saken på nytt:

– Etter at rådmann og resten av den politiske ledelse er tilbake fra ferie, vil vi se på denne saken og eventuelt vurdere om kommunestyret bør endre barnevernsanken, sier Sæther.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Kommentarer
PostPosted: Mon Jul 28, 2008 10:56 am 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Fri Aug 31, 2007 10:43 am
Posts: 132
Noen kommentarer om Høyesterettsdommen HR-2008-01033-A:

1. Høyesterett avviser realitetsbehandling av barnevernets "faglige" påstander:

Anken på Lagmannsrettsdommen LH-2007-92747, hvor det ble besluttet at barnet skulle bo hos vilt fremmede fosterforeldre, slik barnevernet ønsket, og ikke hos tante og onkel, ble av Høyesterett bare delvis fremmet. De spekulative påstandene fra barnevernet som ble lagt til grunn for Lagmannsrettens avgjørelse:

Quote:
Dersom C plasseres i fosterhjem innenfor familien er det et tidsspørsmål før en bagatell ødelegger samarbeidet mellom fosterfamilien og barneverntjenesten.


og like fullt den summariske avvisningen av brudd på FNs barnekonvensjon, blir dermed ikke av Høyesterett verdiget en realitetsbehandling.

Høyesterett bemerker at anken tillates fremmet "for så vidt gjelder spørsmålet om anken var besluttet og inngitt av rett myndighet, herunder betydningen av eventuell feil på disse punkter".

Slik begynner denne rettsfarsen som man håper en dag vil få en verdig plass i landets historie.

2. Barnevernloven er overordnet demokrati og rettstat:

I stedet for å realitetsbehandle barnevernets påstander - noe som dommerne åpenbart ikke har kompetanse til å gjøre - kives det om hvordan barnelovens § 2-1 bør tolkes, og hvorvidt anken var lovmessig fremmet. Man får en følelse av at demokrati og rettstat er underlagt barneloven, og ikke omvendt, når man leser denne dommen. Et eksempel på dette finner vi i pkt. 20:

Quote:
…….På grunn av de spesielle hensyn som gjør seg gjeldende på barnevernområdet, har man altså opprettet et system som avviker fra kommuneloven når det gjelder organisasjonsfrihet og politisk kontroll.


Og igjen i pkt. 22:

Quote:
Det er med andre ord ingen motstrid mellom ordførerens prosessuelle legitimasjon etter kommune- og domstolloven, og barnevernfaglig leders materielle kompetanse etter barnevernloven. Uansett må barnevernlovens regler gå foran.


Når man har i bakhode at utgangspunktet for Høyesteretts avgjørelse er at "uansett må barnevernlovens regler gå foran", blir resten av dommen med sin sleivspark mot lokaldemokratiet mer forståelig.

Høyesterett - landets øverste domstol - skiller heller ikke mellom forvaltning og domstol, når det bemerkes i pkt. 38:

Quote:
En beslutning på vegne av kommunen om å bringe et fylkesnemndsvedtak inn for retten vil således være et "vedtak i medhold av barnevernloven". Det samme gjelder en beslutning om å påanke en rettsavgjørelse i en barnevernssak……. Slike
saker er i liten grad egnet til å bli behandlet av kommunestyret,……..


Hvorfor er beslutningen om å påanke en barnevernssak i liten grad egnet til å bli behandlet av kommunestyret? Jo, fordi Høyesterett ser på barnevernet som "det kompetente organet" som ikke engang kommunestyret eller ordføreren kan gå imot:

Quote:
…..Det må legges til grunn at barneverntjenesten, med sin spesialkompetanse og
erfaring, er bedre i stand til å vurdere barnets beste enn kommunestyret eller
formannskapet.


Dermed får vi Høyesteretts konklusjon i pkt 47:

Quote:
Det kan imidlertid være grunn til å understreke at det forhold at ordføreren er kommunens stedfortreder, ikke gir ham noen selvstendig beslutningskompetanse. Som stedfortreder er ordføreren rettslig forpliktet til å effektuere de prosesshandlinger som måtte bli besluttet av det organ som har kompetansen til å beslutte å reise søksmål og å anvende rettsmidler. Ordføreren har ikke noen myndighet til å overprøve de beslutninger som det kompetente organ måtte ha fattet.


3. Barnekonvensjon

Merk også hvordan Høyesterett taler varmt om barnekonvensjon i pkt. 42:

Quote:
Det skal i saker om tvangsvedtak etter barnevernloven legges avgjørende vekt på hva som er til barnets beste, jf. barnevernloven § 4-1. Hensynet til barnets beste skal også etter artikkel 3 i barnekonvensjonen – som er inkorporert i norsk lovgivning gjennom menneskerettsloven – være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som gjelder barn.


Disse dommere vet i alle fall godt at barnevernet/Karasjok kommune og Lagmannsretten har i sin behandling av saken gitt katten i barnekonvensjonen - til de grader at avgjørelsen fra Hålogaland lagmannsretts behandling av saken fremprovoserte kritikk fra FNs spesialrapportør for urfolkssaker.


4. Konsekvenser

Ved sin avvisning av anken når det gjelder barnevernets påstander, og i sin omtale av barnevernet som "det kompetente organet" har Høyesterett vist i klartekst at domstolen mangler kompetanse og vilje til å gå nærmere inn på barnevernets "faglige" påstander, hvor tåpelig disse enn måtte være. Foreldre som blir rammet av barnevernet, og som tror at de vil bli hørt i det norske rettsvesenet, bør derfor først og fremst legge godt merke til den summariske avvisningen av foreldrenes påstander i denne saken, både i Lagmannsretten og i Høyesterett. I alle tilfeller vil barnevernets påståtte "kompetanse" få forrang.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Oct 15, 2008 6:30 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Her er en kommentar av Skånland:
Skyldes Karasjok-saken diskriminering av samer?

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: "Karasjok-saken" fortsetter sin gale gang
PostPosted: Wed Dec 03, 2008 6:28 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Barnevernet i Karasjok motsetter seg en rettskraftig dom som fastslår at et barn skal plasseres i fosterhjem hos sin tante. Familiens advokat Svein Duesund vil gå til namsretten dersom dommen ikke straks blir fulgt.

- Hvis det ikke gjøres umiddelbart må dommen sendes til namsmannen for tvangsfullbyrdelse. Og det er veldig spesielt, det har vel aldri skjedd i norgeshistorien at man må tvangsfullbyrde en rettskraftig dom ovenfor en kommune.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Dec 03, 2008 6:50 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri Aug 31, 2007 8:53 am
Posts: 304
"På tross av dommen skal barnevernet i en annen kommune nå vurdere om tanta er skikka for oppgaven."

Mon tro hva de kommer frem til...................... :twisted:


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 11 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]