It is currently Sun Jul 22, 2018 3:43 pmPost new topic Reply to topic  [ 10 posts ] 
Author Message
 Post subject: Fylkesmannen, Fylkeslegen og Helsetilsynet
PostPosted: Tue Mar 07, 2017 3:18 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 848
Overskriften er valgt fordi de tre forvaltningsorganene egentlig hører sammen. Fylkesmannen og Fylkeslegen tilsvarer Helsetilsynet på fylkesnivå.

Her er Helsetilsynet ute for n`te gang med kritikk mot barnevernet. Det foreligger rapport fra over 200 kommuner. Denne gangen er Helsetilsynet nærmest buldrende med harmdirrende kontekst:

Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt
https://www.nrk.no/norge/slar-alarm-om- ... 1.13411569

Men vi har hørt det før. Og essensen i den omfattende kritikken er denne: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen».


Problemet er at Helsetilsynet ikke har forstått kjernen i kritikken mot barnevernet, nemlig at det er helt tilfeldig om det er en fordel eller en ulempe om barn som "skulle hatt hjelp" ikke får det. Så lite kvalitetssikret er norsk barnevern.

Den relativt lange ventetiden fra begjæring til forhandlinger i nemnda - som også har blitt kritisert av tilsynsmyndighetene fordi de angivelig medfører at barn må leve altfor lenge under uakseptable omsorgsforhold- virket eksempelvis positivt på barna våre. Den gav oss såpass tid at vi klarte å organisere vår egen flukt ut av landet.

Alle tilfeldighetene i forhold til hva barnevernet har å tilby har også ført til at noen bare melder bekymring når situasjonen er så ille at barnevernet neppe kan gjøre den verre.

Vi hører ingen ting fra Helsetilsynet om at barn som kunne blitt hjemme blir omplassert. Ingenting om at foreldre krenkes på det groveste. Ingenting om et barnevern som insinuerer og synser. Ingenting om et barnevernsfag som er uforståelig, også for fylkeslegene som skal behandle klagene. Ingenting om et barnevern som jager folk på flukt. Ingenting om at barnevernet bruker totalitære metoder. Ingenting om trusler. Ingenting om vettskremte foreldre som ikke tør annet enn å legge seg inn på mødrehjem eller "samarbeide" med barnevernet. Ingenting om at Helsestilsynet selv ikke klarer å forhindre at barn fratas foreldrene urettmessig. Ingenting om at Helsetilsynet setter et stort kryss over plikten de selv har til å føre tilsyn med sakkyndige.

Bare en masse opprams som vi har hørt før, og som i neste omgang brukes som argument for å tilføre dette svikefulle systemet enda mer midler.

Derfor er også min umiddelbare reaksjon på denne "alarmen" fra Helsetilsynet denne:

Gjesp!


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fylkesmannen, Fylkeslegen og Helsetilsynet
PostPosted: Fri Apr 21, 2017 7:39 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 848
Vår egen fylkeslege har nå tatt opp en lokal barnevernssak som de vil granske på nytt. Jeg bor jo ikke i Norge, og så ikke innslaget på TV men fikk fortalt av min bror at fylkeslegen fremsto troverdig og sannhetssøkende. Jeg har tidligere sett den samme fylkeslegen uttale at jobben som fylkeslege er viktig blant annet fordi den innebærer tilsyn med barnevern.

Det kan selvsagt hende at jeg har misforstått, og at det overhodet ikke er gjort feil i saken vår. I alle fall er den samme fylkeslegen fullstendig uinteressert når jeg skriver til vedkommende.

Fylkeslegene motiveres av saker i mediene. Da får fylkeslegene plutselig den energien som er fullstendig fraværende når mannen i gaten klager sin nød. I alle de anonyme klagesakene som aldri kommer i avisen er det andre som har ansvaret. Da har ikke fylkeslegen mandat. Da er det ingen grunn til å kritisere det kritikkverdige. Da får vi tilsendt intern mail hvor juristen ber fylkeslegen om å "få avsluttet denne saken en gang for alle".

Da er fire barn som må vokse opp i utlandet på grunn av et udugelig barnevern kun et irritasjonsmoment, og ikke et symptom på at både barnevern og tilsyn er dysfunksjonelt.

Men plasser et kamera og en mikrofon foran ansiktet på en fylkeslege, og vedkommende får plutselig interesse for jobben sin.

Problemet er at pressen er like energiløs, og har glemt sin rolle som den fjerde statsmakt. Det finnes utallige saker hvor fylkeslegene skulle hatt både en og to mikrofoner presset opp i ansiktet.

Men pressen er - med noen hederlige unntak - blitt like dvask og segen som papirflytterne i forvaltningen. De fleste mediebedriftene er nå så prisgitt offentlige midler at de fleste tilløp til kritisk journalistikk innenfor barnevern forblir nettopp det: Tilløp og ingenting annet.

Barnevernsmotstanderne har begynt å forstå det: At en ikke kan regne med noen drahjelp fra verken medier eller tilsynsorganer. Hver eneste milimeter av erobret land må tilkjempes med egne krefter.

En slik erkjennelse kan være tung. Men den gir en realisme som også gir grunn til optimisme. Og det spørs om ikke denne erkjennelsen også ligger bak de stadig mer omfattende protestene mot barnevernet: Skal barnevernet bort, er det ingen som vil gjøre jobben for oss. Vi må gjøre den selv.

Når nok mennesker har forstått dette, vil kampen mot dagens barnevern også vinnes.

Det bor forresten norske utenrikskorrespondenter i området her. Vi bidro som statister i deres hyggereportasje fra nordmenn i utlandet på 17. mai i fjor, og regner med at vi snart ser dem igjen. Med pølser, rømmegrøt og norske flagg.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fylkesmannen, Fylkeslegen og Helsetilsynet
PostPosted: Fri Apr 28, 2017 1:06 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 848
Vi følger Fylkesmannens rolle som klageinstans med argusøyne
http://barneombudet.no/2017/02/17/folge ... argusoyne/

Det er lite tæl i barneombudet når det gjelder barnevern. Men ombudet har vært forløsende frittalende med tanke på Fylkesmannen som klageinstans i mobbesaker:

"Det er fremdeles store svakheter i klagesystemet slik det er i dag, og vi er skeptiske til om Fylkesmannen klarer å ivareta rollen som en barnevennlig og god klageinstans."

Hun gjentok noe lignende i Dagsrevyen for noen dager siden.

Barneombudet tydeliggjør på denne måten en svakhet i systemet som også gjør seg gjeldende i barnevernssaker. Og hun går løs på fylkesmannskontorene, som i praksis har en slags diplomatisk immunitet i forvaltningen, og som nesten aldri får kritikk av noen!

Man kan jo bare håpe at barneombudet etter hvert tar mot til seg og erkjenner at Fylkesmannen heller ikke er til hjelp når familier kjemper mot barnevernets overgrep, og ber tynt om at Fylkesmannen griper inn.

Men da vil hun også krysse grensen for politisk korrekthet.

Og det vil hun nok ikke.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fylkesmannen, Fylkeslegen og Helsetilsynet
PostPosted: Wed Sep 13, 2017 6:05 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 848
Jeg har fantasert hvordan en intern instruks hos Fylkesmannen kunne være formulert:

Til alle ansatte; -konfidensielt-.

Kjære alle sammen, og i særdeleshet saksbehandlere/jurister i seksjon barnevern. Først og fremst takk for den flotte innsatsen ved kontoret hittil i år.

Som dere sikkert har merket, er det en økende mengde klagesaker på barnevern. Disse har i alle år utgjort et problem for kontoret, men vi har stort sett klart å besvare disse og å holde tritt med henvendelsene, uten at barnevernet har fått for hard medfart. Det er som dere vet ingen lett oppgave, når vi vet hvordan barnevernet sliter på de fleste områder, både når det gjelder kompetanse og den mer generelle forståelsen for sakene som de arbeider med, og derfor fortjener dere all mulig honnør.

Det har vært noen saker i mediene, der vi som Fylkesmannskontor har gått relativt kraftig ut mot barnevernet i enkelte kommuner.

Som dere alle vet, kan folks klager være reelle nok. At vi har reagert i enkelte mediesaker, betyr likevel IKKE at vi skal ha en mer aktiv tilnærming i disse sakene generelt. Vi kan ikke gå inn i alle mulige problemstillinger som brukerne presenterer for oss. Ikke fordi det ikke er relevante problemstillinger som presenteres, men fordi vi ikke ville få annet å gjøre om vi skulle ta alle disse henvendelsene alvorlig.

Vi kommer i tiden fremover til å forsøke å gå inn i saker som vi likevel får spørsmål om fra journalister og lignende, men de andre sakene er vi nødt til å besvare på vår sedvanlige måte. Dette er rett og slett fordi det vil være uheldig om vi er for passive i sakene som eksponeres.

Besvaringsmaler hvor dere kan klippe og lime, skal nå være distribuert internt på mail, men ligger også på felles brukerområde. Snakk med IT-ansvarlig om dere har problemer med å finne frem. Husk at vi fortsatt skal legge vinn på å være minst mulig konkret når vi besvarer, og at vi helst ikke skal dele ut poeng verken den ene eller andre veien. Det er likevel viktig at vi i all hovedsak konkluderer med "Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å kritisere barnevernet". Denne og andre formuleringer/maler finnes alle på felles brukerområde.

Vi forstår at noen har problemer med denne tilnærmingen i enkelte saker, men husk at de fleste sakene går til nemnd og rett, og at de så langt vi må tro skal få en fullgod behandling der. Det er også slik at barnevernet er avhengig av tillit fra befolkningen, og det skulle ta seg ut om vi som del av forvaltningen skulle sparke ben på disse tjenestene ved å være altfor kritisk i klagebehandlingen.

Enkelte av dere har besvart telefoner fra klagere på barneverntjenester på en fornuftig og forståelig måte. Det bør dere slutte med, da det fører til selvmotsigelser når vi er nødt til å komme med formelle uttalelser i de samme sakene.

Igjen, takk for innsatsen og for fortsatt godt samarbeid fremover! De vanskeligste sakene, der det er særdeles problematisk å ikke gi klager medhold, skal som før diskuteres på fredagsmøte, og vi vil der drøfte formuleringer/svar som kan nedtone saken og gjøre det mindre sannsynlig at klager vil ta saken videre.

Det er for øvrig Gunn som har ansvar for vinlotteriet om fredagene frem til nyttår. Det var Odd som vant i forrrige uke.

God helg!

Mvh
Fylkesmannen


Som sagt, en fantasi. Men av og til lurer jeg på om det er slik man egentlig kommuniserer internt hos Fylkesmannen.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fylkesmannen, Fylkeslegen og Helsetilsynet
PostPosted: Sun Mar 04, 2018 5:56 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 848
Det smeller voldsomt når Helga Arianson, Fylkeslegen i Hordaland, refser barnevernet.

Fylkeslegen knallhardt ut mot Bergen kommune: – Bør beklaga overfor barna
https://www.nrk.no/hordaland/fylkeslege ... 1.13942670

Men det dreier seg om løskrutt.

Det var også Helga Ariansson som kom med den tøffe kritikken i Glassjenta-saken. Som ble en smørbrødliste med alt som måtte forbedres, og som dermed ble fantastiske argumenter for hvorfor barnevernet må få overført enda flere midler.

Det ser kanskje handlekraftig og stilig ut når forvaltningen tar et oppgjør med forvaltningen på denne måten, og Fylkesmannen refser en kommune. Men det er som et teater hvor de mest brutale handlinger foregår på scenen. Når forestillingen er over, går alle hjem til sitt og fortsetter sitt gjøren og laden.

Det vil absolutt ikke kommme noe som helst ut av kritikken fra Fylkeslegen. Heller ikke denne gangen. Ledelse er skiftet ut, en barnevernssjef har gått, internkontroll er styrket og man har omorganisert, er kommunens svar.

Javel. Men hva så?

"– Korleis barnevernet kunne svikta over så mange år, er eitt av spørsmåla det er viktig å få svar på. " sier Fylkeslegen.

Fylkeslegen har nok ikke evnen til å løfte hodet og se seg litt rundt, for da hadde hun sett at barnevern er katastrofalt stort sett overalt, med litt variasjoner.

Fylkeslegen er "opprørt", og det er en politisk korrekt reaksjon. Hun kan jo ikke si at hun allerede vet at barnevernet er skandaløst over hele landet, og derfor ikke vet sin arme råd. Bedre da å være opprørt og late som om barnevernet under de riktige betingelser fungerer bra.

Det gjør det imidlertid ikke. Barnevernet har aldri fungert bra, og nå er det verre enn noen gang.

Dersom Helga Ariansson virkelig ønsket å gjøre en forskjell, kunne hun gå hardt inn i enkeltsakene, og sørge for at barn bare blir fjernet fra sine foreldre når det er absolutt nødvendig. Hun kunne slått knallhardt til når familier traumatiseres i prosessene med barnevernet. Hun kunne dessuten begynt å behandle klager på sakkyndige - det har hun nemlig anledning til. (Tilsyn med helsepersonell er i utgangspunktet en viktig del av hennes jobb, men praksis er, såvidt jeg vet og selv har erfart, at klager på sakkyndige ikke behandles under henvisning til at sakkyndig arbeid evalueres under forhandlingene i Fylkesnemnda og i Barnesakkyndig Kommisjon).

Fylkeslegene holder seg langt unna klagebehandlinger av sakkyndige rapporter, selv om de skal vite utmerket godt at sakkyndigordningen er et stort problem i barnevernssakene, og man kan tro at familiene svært ofte ikke får en uhildet vurdering. Nettopp fordi fylkeslegene ikke behandler klager på sakkyndige, og nemnd og kommisjon ikke har sanksjonsmuligheter overfor sakkyndige som skriver tendensiøse og dårlige rapporter, kan sakkyndige i praksis skrive nøyaktig hva de vil.

Noe de også gjør til gagns.

Når det gjaldt Glassjenta-saken, kunne Helga Ariansson sagt det som mange har tenkt, men ingen tør å si:

"Ida" skulle aldri vært fjernet fra moren! Og hun skulle i alle fall få kommet tilbake da hun selv ønsket det.

En skulle forøvrig nesten tro at Fylkeslegen i Hordaland ønsker å punktere sin egen kritikk, for Ariansson har til alt overmål allerede sagt seg fornøyd med de tiltakene kommunen har gjort: "I tilsynsrapporten seier Fylkesmannen seg nøgd med tiltaka kommune har sett i verk til no. Det stadfestar også Arianson. – Eg forstår at politikarane tar tak i dette og eg har tillit til at dei no ordnar opp."


Helga Arianssons reaksjon på barnevernet i Bergen er kanskje reell og troverdig for henne selv. Men den er like virksom som en intern svampekrig mellom elever i en skoleklasse.

Den er fullstendig ufarlig og vil ikke føre til noen som helst signifikante forbedringer.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fylkesmannen, Fylkeslegen og Helsetilsynet
PostPosted: Sat Mar 17, 2018 2:38 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 848
Og her kommer den forventede reaksjonen på Fylkeslegens utspill om forholdene i Bergen. Det er call-and-response dynamikk som vi etterhvert et blitt vant med:

Helsebyråden lovar å auke bemanninga i barnevernet

https://www.nrk.no/hordaland/helsebyrad ... 1.13950299

Hver eneste gang Fylkesmannen/Fylkeslegen kommer med harmdirrende kritikk, serveres det kake på møterommene i barnevernet. Det betyr mer penger og mer folk inn i en dysfunksjonell etat.

Faktum er at barnevernet nyter hvert eneste piskeslag fra Fylkeslegen. Slik sikres arbeidsplassene som ikke etterspørres av andre enn systemet selv. Byråkratiet sørger for sin egen opprettholdelse.

Politikernes svar innenfor barnevern er alltid å kjøre på med mer av det vi ikke vil ha og ikke behøver. Det som trengs er selvsagt en vingeklipping av barnevernet. Slike endringer vil aldri drives frem av forvaltningen selv.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fylkesmannen, Fylkeslegen og Helsetilsynet
PostPosted: Sat Mar 17, 2018 11:43 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6530
Location: Oslo
  

Det er ganske diagnostisk for vårt samfunn at denne tråden ble startet for et år siden, og at det overhode ikke kommer noen forbedring.

Jeg tror nok Helga Ariansson har evnen; det er viljen det skorter på. Landet rundt er alle som for sitt arbeid eller av andre grunner er nær knyttet til staten, ganske redde for å "avvike". Og det er ganske mange i Norge som er stats- eller kommuneansatte.

Ariansson: " ... eg har tillit til at dei no ordnar opp".
    I alle mulige kommunestyrer bortover sier de det samme: De har full tillit til kommunens barnevern. Temmelig hjelpeløst, egentlig. De har altså ikke lært seg prosedyrer for å sjekke noe, de bare stoler på alle mulige rundt seg. Hvorfor finner det norske folk seg i det? Det har jeg noen del-forklaringer på, men skjønner det ikke fullt ut.
     Jeg er begynt å dømme folk i det øyeblikk de sier at de "har tillit til" den og den offentlige instans, UTEN at de har noen som helst forklaring på hva av REALISTISK kontroll de bygger tilliten på. Det er det stikk motsatte av det som skaper rettssikkerhet og god selvstendighet for mennesker. Det er den lenge-levende forestillingen om at i Norge er vi alle så snille og bra og hederlige?

*

Men jeg synes familien-er-samlet skulle ta med barneombudet i samme slengen. Også det kontoret, med alle de ansatte barnevernerne der, bør nedlegges, så snart som mulig.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fylkesmannen, Fylkeslegen og Helsetilsynet
PostPosted: Sat Mar 17, 2018 1:39 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Det er absurd.

Desto dårligere jobb barnevernet gjør, desto mer ressurser blir de tilført.

Myndighetene mangler styring og kontroll, og kan ikke sikre at ressursene når frem til de barna som har behov for beskyttelse og hjelp fra barnevernet. I stedet blir det alt for mange urettmessige omsorgsovertakelser, og alt for mange helseskader og tragedier i kjølvannet av maktmisbruket.

Jeg lurer på om en av årsakene til den uheldige utviklingen, kan være at det generelt er en høyere aksept, både hos politikere og blant ansatte i forvaltningen, til at barn skal "hjelpes" ved å tilføre ressurser/penger til andre personer enn foresatte og andre pårørende/familiemedlemmer ?

At den angivelige tilliten er høyere til fremmede omsorgspersoner, enn til barnets familie?

På tross av kjent empiri, som askepotteffekten osv?

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fylkesmannen, Fylkeslegen og Helsetilsynet
PostPosted: Sat Mar 17, 2018 2:50 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 848
mater familias wrote:
Det er absurd. Desto dårligere jobb barnevernet gjør, desto mer ressurser blir de tilført.

Bedre kan det ikke sies. Nøyaktig slik er det.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fylkesmannen, Fylkeslegen og Helsetilsynet
PostPosted: Sat Mar 17, 2018 6:49 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6530
Location: Oslo
  
mater familias wrote:
At den angivelige tilliten er høyere til fremmede omsorgspersoner, enn til barnets familie?
    På tross av kjent empiri, som askepotteffekten osv?
Kanskje noe av det skyldes at folk innbilder seg at de som er utenforstående, er "objektive" i den forstand at de bedømmer forholdene mere saklig enn familien, som er "subjektive".
I virkeligheten er det ikke slik. Men det er en utbredt forestilling at sterkt følelsesmessig engasjement gjør foreldre sinnsforvirret, slik at de "ikke makter å se hva som er best for barnet".

Absurd, ja? Jeg slutter meg til mater familias og støtter familien-er-samlets karakteristikk.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 10 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]