It is currently Wed Nov 21, 2018 1:04 pmPost new topic Reply to topic  [ 13 posts ] 
Author Message
 Post subject: Haugesund barnevern bøyer seg ikke for rettskraftig dom
PostPosted: Tue Jan 09, 2018 9:16 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6869
Location: Oslo
  

Haugesund barnevern bøyer seg ikke for rettskraftig dom

– Barnevernet i Haugesund setter seg over loven
Ti måneder etter at tingretten ikke ga medhold til barnevernet om å overta omsorgen av tre barn fra et ektepar fra Haugalandet har paret enda ikke fått alle barna tilbake. - Sjokkerende, sier parets advokater.
Hnytt, 8 januar 2018"– Som advokat har jeg aldri vært borti lignende før og jeg er sjokkert over måten barnevernet har behandlet dette paret på, sier advokat Arnhild Skretting.
    Sammen med advokat Åse Langeland representerer hun paret som nå kjemper en bitter kamp mot barnevernet i Haugesund."


"Omsorgsovertagelsen ble behandlet i Haugaland Tingrett i mars i fjor. Den feller en knusende dom over barnevernet i Haugesund sin behandling av saken. Dommen slår blant annet fast at grunnlaget for omsorgsovertagelsen av de tre barna er basert på feil grunnlag ..."

Fra dommen:
"I den aktuelle saken foreligger på flere punkter vesentlig tvil om fakta og tvilen er delvis oppstått som følge av svakheter i offentlige myndheters behandling av saken."

"Barnevernet i Haugesund anket dommen videre, men i oktober i år ble saken avvist av Høyesterett. Dermed er dommen rettskraftig.
    – I midten av november ble det fremmet ny sak mot paret. Dette til tross for at Norges høyeste domsstol har sagt at dommen fra Haugaland Tingrett er gjeldende. Dermed setter barnevernstjenesten i Haugesund seg over en lovlig fattet rettskraftig dom som er anket i alle instanser. Dette går utover rettssikkerheten til folk. For oss som advokater blir det umulig å forholde oss til, sier Skretting."


Det eneste overraskende her er at advokat Skretting skal ha sagt at hun er sjokkert og aldri har opplevet lignende. Arnhild Skretting er en meget god og erfaren advokat for barnevernsofre, og har full forståelse for sakenes realiteter – ikke den overfladiske troen på det offentlige som jurister opplæres til gjennom studiet. Hun har sett lignende galskap før.
    Det er ikke overraskende at barnevernet prøver seg med ny sak. Barnevernet har det med å trenere så godt de kan, slik at de til slutt får godtroende, ufornuftige dommere til å tro at "nå er barna knyttet til fosterforeldrene og kan ikke fjernes fra dem ..."

Når skal man begynne å reise straffesak mot kommuner, deres rådmenn og deres styrende politikere, som lar barnevernet drive på på en slik måte?
      

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Haugesund barnevern bøyer seg ikke for rettskraftig dom
PostPosted: Tue Jan 30, 2018 9:23 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6869
Location: Oslo
      

Barnevernet i Haugesund unnlater å bøye seg for en Høyesterettsdom som sier at en toåring skal tilbake til sine foreldre


Barnevernet i Haugesund får holde toåring fra foreldrene på tross av rettskraftig dom:
Fylkesnemnda i Rogaland overprøver Høyesterett

Barnevernet i Haugesund får holde toåring fra foreldrene på tross av rettskraftig dom:
Fylkesnemnda i Rogaland overprøver Høyesterett

Norge IDAG, 19 januar 2018


Erfarne familieadvokater har aldri tidligere opplevd maken:
– Barnevernet bryter med grunnleggende rettssikkerhet

En to år gammel gutt fra Haugesund skal ifølge en retts-kraftig dom tilbakeføres til foreldrene etter å ha vært under barnevernets omsorg. Men barnevernstjenesten nekter å rette seg etter dommen.
Norge IDAG, 17/19 januar 2018


Norge IDAG avslører:
Barnevernstjenesten i Haugesund ba fosterforeldre skjule et barn
Barnevernstjenesten ga råd om at fosterfamilien til en to år gammel gutt gikk i skjul med gutten, kort tid etter at Høyesterett hadde stadfestet at gutten skulle flytte hjem til sine foreldre.
Norge IDAG, 19 januar 2018

"Samtidig stanset barnevernet alle avtaler om samvær mellom barnet og foreldrene, uten forvarsel eller begrunnelse. En uke senere fikk foreldrene beskjeden om at barnevernet fremmet ny begjæring om omsorgsovertakelse.
    Advokat Arnhild Skretting skriver i sin begjæring til Tingretten: «Haugesund kommune boikottet dommen fra samvære 05.11.2017. De oppfordret da fosterfamilien til å flytte ut av hjemmet og oppholde seg på skjult sted slik at dommen ikke kunne iverksettes. Barnevernstjenesten kjøpte fosterfar fri i en 40 prosent stilling slik at han kunne medvirke»."


"Også i tidsrommet rundt Tingrettens dom i mars, finnes det telefonlogger som viser at barnevernet advarte fosterforeldrene om at foreldrene kanskje ville kidnappe gutten og ta alle barna med til et afrikansk land, den ene av foreldrenes hjemland. Den gangen ble de imidlertid ikke oppfordret til å flytte ut av hjemmet, men de fikk vite at politiet var informert og klare til å rykke ut dersom foreldrene skulle dukke opp på døren."

Om så var at foreldrene ville ta med barna og dra til "et afrikansk land", den ene forelderens hjemland, hva så? Her i Norge har familien sandelig ikke hatt det bra, jf at faren har måttet slutte å arbeide midlertidig for å ta seg av ett av barna, som var traumatisert av å være holdt av barnevernet:
"Mistanken i mars skal ha oppstått som følge av at foreldrene søkte om pass fra sitt hjemland til barna sine, og at far sa opp jobben sin. Jobben ble imidlertid sagt opp fordi et av de eldre barna trengte stor grad av oppfølging på grunn av traumene etter å ha vært akuttplassert av barnevernet, forteller familiefaren selv. Han forteller at han gjorde en avtale med arbeidsgiver om å slutte midlertidig for å være til stede for barna da de kom tilbake. Siden skulle han få jobben tilbake. Dette bekreftet arbeidsgiveren da han vitnet i Tingretten."

Innlegg fra familien-er-samlet
21 januar 2018

Har bedt Gud om styrke
Norge IDAG, 22 januar 2018

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Haugesund barnevern bøyer seg ikke for rettskraftig dom
PostPosted: Tue Jan 30, 2018 9:27 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6869
Location: Oslo
  

– Barnevernet i Haugesund la opp et tilbakeføringsløp som var dømt til å mislykkes
Fylkesnemnda i Rogaland mener barnevernstjenesten i Haugesund la opp til et tilbakeføringsløp som var dømt til å mislykkes. Det går frem at nemndsdokumentene.
Hnytt, 29 januar 2018

Enda mere avslørende om Haugesund barnevern:
  
"Familiens advokater har tidligere hevdet at barnevernet i Haugesund har sabotert tilbakeføringsprosessen for foreldrene. Nå viser møteboken fra nemndsbehandlingen at barnevernet i Haugesund trolig la opp til en tilbakeføring som var dømt til å mislykkes. Dette støttes også opp av Fylkesnemnda i Rogaland, som skriver følgende:
    «Private parter hevdet nemda at metoden som ble brukt ved tilbakeføringforsøket var feil. Tilbakeføringen var dømt til å mislykkes når fostermor ikke ble trukket ut. Flertallet er enig med privat part i at det kan stilles spørsmål ved om den metoden som ble valgt var formålstjenelig. Det er svært vanskelig for mor og far å opprette kontakt med (navn anonymisert) når fostermor var til stede. Resultatet av prosessen er trolig at (navn anonymisert) knyttet seg ennå sterkere til beredskapsmor.»"


"«Barnevernstjenesten har som sagt etter beste evne forsøkt å vanskeliggjøre tilbakeføringen av (navn anonymisert) De utferdiget ikke noen tilbakeføringsplan, men valgte istedenfor å fremme ny begjæring uten hjemmel i lov, og i strid med den dom som var lovlig fattet og rettskraftig på det aktuelle tidspunktet. Barnet er i denne saken to år gammel, og ble tatt fra foreldrene sine én time etter fødselen. Desto lenger barnet holdes borte fra foreldrene, desto mer vil det vanskeliggjøre eller umuliggjøre en tilbakeføring», skriver advokatene i tingrettsbegjæringen."

Idéene om "tilknytning" skriver seg fra kvakksalver-psykologi. Det er aldri for sent å begynne å gjøre noe riktig, trass i at man (barnevernet) har ødelagt en masse.

En del om barnevernets og psykologiens tilknytningsforestillinger:
Sterkt knyttet til moren etter barnevernets lange adskillelse
Fallitt for barneverns-psykologiens 'tilknytnings'fantasier

Noen få artikler om "tilknytning", et begrep som står mot "det biologiske prinsipp"
Om tilknytning, blikkontakt og samspill
Avsnittet "Tilknytningsteori og andre forestillinger" her:
Barnevernet – dessverre en skadevolder
2: Innhold, omfang, årsaker og mekanismer i barnevernets virksomhet

Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Haugesund barnevern bøyer seg ikke for rettskraftig dom
PostPosted: Tue Jan 30, 2018 2:27 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6869
Location: Oslo
  

Barnevernet tapte i Høyesterett, men nekter å følge opp
247Avisen, 30 januar 2018

"Høyesteretts ankeutvalg har stadfestet en dom om at en to år gammel gutt på Haugalandet skal hjem til sine foreldre. Men barnevernet gir seg ikke. De har nektet å levere gutten tilbake til foreldrene, og gått til omkamp, med støtte fra fylkesnemnda. Snart fire måneder etter at dommen om at gutten skulle hjem ble gjort rettskraftig, er gutten fortsatt i fosterhjem."

"Barnefamiliens advokat, Arnhild Skretting, er også opprørt. «Det er faktisk slik at det i Norge skal være likhet for loven. Dersom det er slik at offentlig myndighet en måned etter en rettskraftig avgjørelse bare kan velge å boikotte denne og få aksept for dette, må de samme regler gjelde for foreldre. Det sier seg jo selv at vi da får rettsløse tilstander her i landet», sier Skretting til avisen Norge I DAG."

"Vidar Kleppe har sett seg lei på at Barnevernet opptrer som «en stat i staten», og tar seg til rette på tvers av regelverket som tilsier at barn kun skal overføres til fosterfamilier dersom det foreligger grov omsorgssvikt, og bruker skattebetalte advokater og store pengebeløp på å forhindre at de taper i retten.
    «Barnevernet har i dag liten troverdighet og tillit. Eneste måten å få den tilbake på er en helt annen holdning fra de ansatte i systemet, og en forståelse av at barna i utgangspunktet har det best hos sine biologiske foreldre. Det er kun når det foreligger grov omsorgssvikt, alvorlige rusproblemer, eller seksuelt misbruk, at barna skal tas fra foreldre med tvang. Det er dessverre ikke slik i dag, og på toppen av det hele aksepterer barnevernet ikke å tape i retten og lar det gå prestisje i sakene. Det er uverdig,» slår han fast."


Barnevernet bøyer seg oftest for Høyesterett! De "bøyer seg" hver gang en høyesterettsdom går i den retning Barnevernet vil. Når det en sjelden gang (altfor sjelden, dessverre - høyesterettsdommere er ikke de første til å resonnere på tvers av staten) går motsatt, da synes ikke barnevernet det er noen grunn til at de skal bøye seg! Og til en slik etat, og til rådmennene som holder sin hånd over de ansatte selv om det åpenbart skader borgerne, har politikerne rundt om i landets kommunestyrer gjerne full tillit, jf f.eks
Full tillit til barnevernet
http://www.smp.no/meninger/ytring/2018/01/11/«Full-tillit-til-barnevernet»-15891065.ece

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Haugesund barnevern bøyer seg ikke for rettskraftig dom
PostPosted: Tue Jan 30, 2018 11:28 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6869
Location: Oslo
  

Norge IDAG har et intervju med Arne Kallevik, som kjenner familien godt:
– Foreldrene har taklet dette utrolig godt
Lenket til her.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Haugesund barnevern bøyer seg ikke for rettskraftig dom
PostPosted: Wed Jan 31, 2018 5:22 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6869
Location: Oslo
  


Jan Pedersen, Søgne:
Norge er rettsløst – Høyesterettsdom saboteres
Hva bør skje når en Høyestrettsdom er avsagt? Kun en ting: Dommen må følges. Men det skjer ikke i et offentlig organ som barnevernet i Haugesund.
Norge IDAG, 25 januar 2018

"Barnevernet gjør etter min mening to brudd på norsk lov: Det nekter å etterkomme rettskaftig dom (stadfestet av Høyesterett), og bruker offentlige penger til å trosse gjennomføringen ved å oppfordre fosterforeldrene å reise bort til ukjent adresse med den to-årige gutten! Slik at han ikke kan tilbakeføres til foreldrene sine – og sine andre søsken."

"Når så rettskraftig dom blir sabotert på den måten som er beskrevet ovenfor, da mener jeg dette er en sak for Riksadvokaten å gripe tak i ved at norsk politi settes inn for å få den 2-årige gutten tilbake til hjemmet sitt."

"I Ida-saken innrømmet fylkeslegene i Rogaland, Hordaland og Troms store brudd på lover/regelverk i en 60-siders rapport. Men det syntes ikke å ha virkning i forholdet til Idas situasjon.
    Hvis ikke Riksadvokatembetet griper inn nå, bør vel en stortingsrepresentant ta saken opp i Stortinget."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Haugesund barnevern bøyer seg ikke for rettskraftig dom
PostPosted: Wed Jan 31, 2018 6:10 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 910
Dette er etter min mening en så alvorlig sak at de ansvarlige bør avskjediges. Ikke bare i barnevernet, men kanskje også i Fylkesnemnda. Barnevernet er flinke til å skylde på Fylkesnemnda når barn tas, og vi bør ta dem på ordet og ansvarliggjøre denne liksom-domstolen, et såkalt "domstolslignende organ".

Dette er ikke bare et overgrep mot familien, men også et alvorlig angrep på vårt demokrati og de prinsipper som rettsstaten er bygget på.

Den første som bør gå er antakelig barnevernssjefen som etter min mening utviser totalt sviktende dømmekraft og forståelse for det systemet barnevernet skal operere innenfor. Dernest må man ha en evaluering av hva som har skjedd i Fylkesnemnda og se på om det bør få konsekvenser for medlemmene eller nemndsleder der.

Jeg er ingen jurist, men Fylkesnemnda er ingen domstol, men et forvaltningsorgan, og Fylkesnemnda bør ikke ha noen immunitet mot å bli evaluert og eventuelt utsatt for administrative reaksjoner.

Jeg kan ikke forstå annet enn at Fylkesnemnda skulle ha avvist saken i utgangspunktet - under henvisning til Høyesterettsdommen.

I tillegg bør man konfrontere både ordfører og rådmann med det som er gjort, og be dem gripe inn. De er indirekte ansvarlig, og må handle når barnevernet praktiserer selvtekt og overprøver rettsapparatet. Etter min mening vil passivitet fra kommuneadministrasjonen i en så alvorlig sak som dette, gjøre at man etterhvert må se på om saken bør få konsekvenser også for ledelsen i kommunen.

At den nye barneministeren ikke allerede har grepet inn, forteller oss at vi kan forvente like mye av denne ministeren som av den forrige:

- Ingenting.

Uansett; jeg kan ikke se for meg at toåringen etterhvert leveres tilbake til foreldrene uten at det samtidig skjer en kraftig opprydning - og utrensking - i det apparatet som er ansvarlig for denne fadesen. Noe annet vil være å kommunisere at det fremdeles er fritt frem for barnevernet til å gjøre som de vil, uavhengig av hva rettsapparatet har avgjort.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Haugesund barnevern bøyer seg ikke for rettskraftig dom
PostPosted: Fri Feb 02, 2018 8:18 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6869
Location: Oslo
 

– Bryter med grunnleggende menneskerettigheter
Tidligere menneskerettighetsdommer, Gro Hillestad Thune, er svært kritisk til hvordan barnevernstjenesten i Haugesund har behandlet foreldreparet som ble fratatt sin nyfødte barn på Haugesund sykehus. – Dette bryter med grunnleggende menneskerettigheter, sier menneskerettighetseksperten.
Hnytt, 2 februar 2018

"Jurist og menneskerettighetsekspert, Gro Hillestad Thune, reagerer sterkt på håndteringen.
    – Jeg synes dette er en stor skandale og pinlig for et land som Norge. I denne saken har vi en kommunal forvaltningsorgan som ikke klarer å etterleve grunnleggende demokratiske prinsipper i det norske samfunnet. Vi har et samfunn basert på en tredeling av makten og hvor domstolenes oppgave er å føre kontroll med forvaltningen. Det betyr at forvaltningen er forpliktet til å respekterer domstolenes avgjørelser, enten man liker det eller ikke. I denne saken er rettssikkerheten satt til side, sier Hillestad Thune."


"Etter å ha lest saken om familien er hun tydelig i sin konklusjon; saken bryter med viktige menneskerettighetsprinsipper."

"Den tidligere menneskerettsdommeren påpeker at saken i Haugesund lang fra er unik i Norge.
    – Saken er et uttrykk for et system som ikke lenger har livets rett. Barnevernet ble etablert som et hjelpeapparat med oppgave å gi hjelp og støtte til foreldre. Mange kan trenge en slik håndsrekning fra samfunnets side, i forskjellige situasjoner. Over tid har barnevernet imidlertid utviklet seg mer og mer i retning av en slags «kommunal foreldrekontroll» ..."


*

"Både rådmann i Haugesund, Ole Bernt Thorbjørnsen og barnevernsleder Liv Kjersti Kvalevaag er forelagt saken. Kommunaldirektør for oppvekst i Haugesund kommune, Tore Haaland, svarer på kommunens vegne.
    – Barnevernet i Haugesund følger norsk lov og internasjonale konvensjoner som er tuftet på menneskerettighetene. Barnevernet kan ikke definere hva som er barnets beste uten andres vurderinger. Dette er gjenstand for avgjørelser gjennom rettsapparatet, blant annet fylkesnemd. Samtidig benyttes eksterne sakkyndige i flere slike saker, forklarer Haaland."


Kommentar til barnevernslederens og rådmannens uttalelser er vel stort sett unødvendig. Men henvisningen til at barnevernet selv ikke kan definere hva som er et barns beste uten hjelp, er ganske øyeåpnende. Stort sett påstår de jo at det er nettopp de som vet og kan definere. Når de blir presset aldri så lite grann, som i denne saken, er det greit å lene seg på andre. Og da tar de frem igjen fylkesnevnden og de sakkyndige. Vel vel, det er jo gammelt nytt.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Haugesund barnevern bøyer seg ikke for rettskraftig dom
PostPosted: Fri Feb 02, 2018 9:00 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 910
MH Skånland wrote:
  Når de blir presset aldri så lite grann, som i denne saken, er det greit å lene seg på andre. Og da tar de frem igjen fylkesnevnden og de sakkyndige. Vel vel, det er jo gammelt nytt.


Det er bra at Gro Hillestad Thune reagerer. Og saken må føre til en opprydning, siden vi her står overfor helt åpne rettsløse tilstander. Det tror jeg ikke vi kan leve med.

Jeg vil gi litt rett til de som skyver fylkesnemndene foran seg. Med et barnevern som er så dårlig fungerende, er det spesielt viktig at beslutningsprosessene er godt kvalitetssikret, og fungerer som et korreks til barnevernet.

Derfor er det på tide at Fylkesnemndene ansvarliggjøres.

Nemndene later som de er en del av den dømmende delen av makt-tredelingen i samfunnet. Det er nemnda ikke. De er et statlig forvaltningsorgan som stort sett vedtar de innstillingene de får oversendt fra et kommunalt forvaltningsorgan. De må ettergås på lik linje med barnevernet selv.

Etter min mening er det naturlig at både nemndsleder og barnevernsleder må gå etter en slik skandale.

Dersom kommuneledelsen fortsetter å svare som den gjør, må man også ansvarliggjøre kommuneadministrasjonen i større grad.

Saken er alvorlig og må få et etterspill.

Thune snakker om å legge ned hele systemet.

Det er selvsagt helt riktig. Konkret ansvarliggjøring i denne saken kan være et skritt på veien.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Haugesund barnevern bøyer seg ikke for rettskraftig dom
PostPosted: Fri Feb 02, 2018 9:52 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6869
Location: Oslo
 

Det om fylkesnevndens ansvar og ansvarliggjøring kan du sandelig ha rett i. Jeg gav nok et galt inntrykk av at jeg mente (hvilket jeg ikke gjør) at barnevernet er den eneste galningen.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Haugesund barnevern bøyer seg ikke for rettskraftig dom
PostPosted: Sat Feb 03, 2018 6:57 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 910
Jeg er ikke uenig i at barnevernet driver ansvarsfraskrivelse når de skylder på nemnder og sakkyndige. Jeg tenker bare at nemndene har sluppet billig unna all kritikken mot barnevernet. Det er nemndene som fatter vedtakene. Vet ikke nemndsmedlemmene at det går dårlig med brorparten av barna i vedtakene de gjør? Hvorfor fortsetter de så i samme spor?

Fylkesnemnda gjør krav på å være en slags rettsinstans. De lykkes langt på vei, og unngår ofte kritikk fordi vi aksepterer å behandle dem som en domstol, og tillater nærmest at de derigjennom har en slags immunitet.

Men nemnda er ingen domstol. Den er et forvaltningsorgan nøyaktig som barnevernet selv. Den bør heller ikke behandles som noe annet.

Og især ikke når den viser at den ikke er endel av rettsapparatet slik som her, og til og med overprøver Høyesterett. Tingretten kunne ikke ha overprøvd Høyesterett. Det sier seg selv. Men Fylkesnemnda er en løshund uten noen klar eier og gjør som den vil. Nemnda er uansett formelt organisert under Barnedepartementet og man kan godt kreve at ministeren griper inn.

Selv flyktet vi til utlandet fordi vi hadde kunnskap om at Fylkesnemnda i hovedsak effektuerer innstillinger fra barnevernet, og at nemnda i praksis lar barnevernets sakkyndige avgjøre saken. Vi hadde null tillit til dette "domstolslignende organet", i likhet med de fleste andre foreldre.

Barnevernet bryter loven hele tiden. I dette tilfellet er lovbruddet så klart, så prinsipielt alvorlig og så oppe i dagen at man må kreve konkret reaksjon. Og Fylkesnemnda må ta sin del av ansvaret for at en slik fadese har kunnet skje.

Det er naturlig at Fylkesnemnda skoleres etter en slik hendelse, og det er naturlig at leder for en slik nemnd må gå. Fordi nemndslederen ikke har forstått helt basale rettsprinsipper jamfør det Gro Hillestad Thune har uttalt. Fylkesnemnda har tillatt at en sak går i ring i stedet for at den endelige avgjørelsen tas til etterretning, og det må få konsekvenser.

(At nemndene helt bør bort, og ikke erstattes av en familiedomstol, er en annen sak.)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Haugesund barnevern bøyer seg ikke for rettskraftig dom
PostPosted: Fri May 04, 2018 5:56 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 910
En sak som gjelder noe annet, men som likevel inneholder elementer av det samme. En familie som er sendt ut av Norge til Afghanistan har vunnet i Høyesterett, men får ikke komme tilbake til Norge. Høyesterett blir overprøvd av Staten ved UNE.


Farida får ikke komme tilbake
https://www.nrk.no/ho/farida-far-ikke-k ... 1.14034225

Når saken endelig er vunnet i Høyesterett, etter tre år i rettssystemet, kan UNE gjøre en ny vurdering. Ganske enkelt. Så rykker man tilbake til start.

Det er den samme frekkheten og arrogansen man ser i barnevernssaker. Barnevernet kan starte ny undersøkelse eller gjøre en ny vurdering dagen etter at privat part har vunnet i nemnd eller rett. Og la være å respektere et vedtak eller en rettsavgjørelse.

Så vil jeg spørre: Hvor er de som skal håndheve lov og rett? Skal ikke politiet også beskytte enkeltindivider mot overgrep fra Staten?

Når barnevernet vinner en rettssak, stiller politiet prompte opp og iverksetter dommen i et scenario av skrikende barn og dypt fortvilte foreldre. Politiet stiller faktisk opp på minste vink fra barnevernet - også før saker har vært i rettsvesenet - og gjør ingen egne vurderinger.

Når privat part har vunnet, slik som i Haugesund, forholder imidlertid politiet seg passivt. Mens de etter min mening burde ha lokalisert barnet og levert det tilbake til de biologiske foreldrene i tråd med høyesterettsdommen.

Det er totalitære trekk i dette.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Haugesund barnevern bøyer seg ikke for rettskraftig dom
PostPosted: Tue Jul 31, 2018 1:40 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6869
Location: Oslo
    

Familien seiret i Haugesund-saken
Den lille gutten som ble tatt fra sine foreldre av barnevernet i Haugesund på fødestua for to og et halvt år siden, har til slutt kommet hjem. Det har skjedd etter at barneverntjenesten fikk knusende kritikk i en dom fra Tingretten tidligere i sommer.
Norge IDAG, 26 juli 2018

"I en dom fra Haugaland Tingrett avsagt 20. juni, uttrykker retten forståelse for at familien føler seg dårlig behandlet av barneverntjenesten i Haugesund kommune og at det vil være til guttens beste å vokse opp hos sin biologiske familie. Retten finner ikke grunnlag for å trekke foreldrenes omsorgsevner i tvil, og heller ikke for å tro at det å flytte fra fosterfamilien vil kunne gi gutten alvorlige problemer, slik barnevernet har postulert. Nå er gutten hjemme igjen, og foreldrene jubler."

"Tingretten slår i dommen fast at Haugesund kommunes barnevernstjeneste hadde lov til å fremme saken på nytt til tross for Høyesteretts slutning. Dermed måtte retten gjøre en full vurdering av foreldrenes krav om å oppheve vedtaket om omsorgsovertakelse. I sin vurdering tar retten utgangspunkt i at «hovedregelen er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre»."

Haugesund barnevern gikk på igjen med "tilknytning" som argument. Dette er et uhyre farlig argument, fordi det kan brukes når som helst, uten hensyn til langtidsperspektivet, og de psykologiske teoretiseringer det hviler på, ikke er saklig.
"I dommen drøftes videre hvorvidt gutten kan ha fått en så sterk tilknytning til fosterhjemmet at det kan føre til alvorlige problemer for ham dersom han blir flyttet, slik barneverntjenesten har hevdet. Retten avviser dette. Dermed gis foreldrene medhold i at kravet om omsorgsovertakelse ikke skal tas til følge."

"– I Haugesund var det som om de jobbet med å splitte familier, mens i den nye kommunen jobber de med å samle familier, sier han."

Psykobabbel fullt etablert i Haugesund barnevern:
"Barneverntjenestens argument mot tilbakeføring av den minste gutten, var at han angivelig fikk sterke reaksjoner under tilbakeføringsprosessen. I dommen vises det til at det «har vært fremsatt en hypotese» om at gutten skal ha blitt traumatisert av at hans mor ammet ham de første to månedene av hans liv, og at han ved tilbakeføringsprosessen ble retraumatisert."

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 13 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]