It is currently Sun Jun 25, 2017 9:38 amPost new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 
Author Message
 Post subject: KIB stiftet 23. mars 2017
PostPosted: Mon May 01, 2017 10:45 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 579
Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern ble stiftet 23. mars 2017:

Nytt ekspertnettverk skal slå alarm om feil i barnevernsaker: - Vi er rystet inn til hjerterota
Dagbladet 1. mai 2017

Sakkyndige barnevernpsykologer går sammen i ny organisasjon:
"Nystiftede Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB) ønsker at politikerne skal diskutere en total forvandling av hele barnevernet, skriver Tidsskrift for Norsk psykologforening i sin maiutgave."

Med formål å varsle:
"«Nettverket ønsker å varsle om tilfeller der utredninger fra barnevern og sakkyndige fremstår som overfladiske, subjektive og mangelfulle i forhold til sakenes kompleksitet, og likeledes tilfeller der vi støter på faglig sett spekulativ håndtering av fakta innen et uhyre følsomt område. Vi vil også arbeide for å motvirke misbruk av psykologiske tester, psykologisk teori, fagbegreper og diagnoser i barnevernssaker.»"

Det er listet opp en hel rekke viktige målsetninger, blant annet denne:
"KIB mener også at barnevernsansatte bør ha autorisasjon som de kan miste hvis de begår alvorlige lovbrudd, som for eksempel å snakke usant i retten eller forfalske dokumenter."

Det er lovløse tilstander.

Maktovergrepene mot barn og familier må stoppes.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: KIB stiftet 23. mars 2017
PostPosted: Thu May 04, 2017 5:56 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 579
Tar grep om barnevernet
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 5, 2017, side 487

Solveig Horne:
"Vi har mottatt en møtehenvendelse fra KIB som vi har til vurdering."

Det foregår grov misbruk av psykologiske tester, psykologisk teori, fagbegreper og diagnoser i barnevernet.

Som øverste politiske leder for barnevernet har Solveig Horne et ansvar for å stoppe maktovergrep og grov uforstand.

Jeg spør meg selv, forstår Horne egentlig de alvorlige følgene maktovergrepene får for enkeltmennesker/familier? Forstår Horne at folk blir skadet, og noen omkommer, i møte med det såkalte barnevernet?

Forstår Horne at å fortsette å øke aktivitetsnivået i barnevernet, betyr at flere vil bli rammet av maktovergrepene? Flere vil bli skadet, flere vil omkomme?

:oops:

Det er så uendelig trist å lese Horne her. Av og til uttaler hun seg som om hun har forstått litt, men, så ... så uttaler hun seg slik at vi forstår at hun ikke har oppfattet alvoret allikevel.

Horne kan stoppe barnevernets misbruk av psykologi-faget med et pennestrøk. Om hun vil.

Men hun vil ikke.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: KIB stiftet 23. mars 2017
PostPosted: Thu May 04, 2017 8:08 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 5871
Location: Oslo
  

Jeg er enig angående Horne. Hun forstår nok ikke så mye, stakkar, og hennes departement (Bufdir & co) skriver tydeligvis hennes artikler og taler.

Men det er også problemer med KIB.

Det er mer enn bra at de sier at de er rystet, og at det foregår alvorlige feil. (Især er det bra at slikt kommer frem i Dagbladet, som de senere ukene har drevet meget destruktive angrep på og latterliggjøring av all barnevernskritikk, uten å gå inn i hvorvidt kritikkens innhold kanskje er realistisk.)

Men KIB mener altså at de vil motarbeide f.eks misbruk av psykologisk teori. Jeg er tilbøyelig til å si at det som foregår ikke er misbruk av teorier, det er selve teoriene som er gale. Helt gal er også den måten psykologer danner teorier på: de spinner fritt og spekulativt i rommet, og innbiller samfunnet at fordi de har psykolog-utdannelse, besitter de en særlig innsikt i hvordan mennesker er og sannheten bak, og kan bedømme mennesker og saker bedre enn hvem som helst av oss. Vi vet av erfaring hvor det bærer hen. Det gjelder ihvertfall for det aller meste av klinisk psykologi at den er uvitenskapelig og villedende, og at kliniske psykologer avgir uttalelser det ikke fins den aller minste dekning for.

Psykologene i KIB vil drive veiledning. Men veiledning av barnevernet har jo psykologer drevet i mange år; det har også psykolog Einar Salvesen, som blir intervjuet i Dagbladet, drevet. Øyensynlig lenge uten at han så noe galt? Han har jo også flere ganger uttalt at han mener at det selvfølgelig foregår veldig mye bra arbeid i barnevernet. Det er jeg ikke enig i, selvfølgelig. Det de gjør av bra, er trivielt eller slikt som hvem som helst kan utføre, uten å ha makt og uten å bruke milliarder helt feilslått på u-bra ødeleggelser.

Fra Dagblad-artikkelen:
"Organisasjonen vil fjerne barnesakkyndig kommisjon og heller utvikle et veiledningssystem for sakkyndige."

Det er helt riktig å fjerne barnesakkyndig kommisjon. Den skal liksom være en parallell til den rettsmedisinske kommisjon, men fungerer med sin godkjenning av all verdens sakkyndig-utredninger som en sandpåstrøer og en forsterker av de sakkyndiges prestisje og makt.

Dette er også stort sett bra:
"KIB vil fremheve at mer kompetanse og mindre bruk av makt, samt å bruke ressursene i familien/nettverket , er en av få måter å få ned hets og trusler mot barnevernansatte på. Hets og trusler er et tydelig tegn på at det også er noe galt med systemet, mener organisasjonen."

Men istedenfor Barnesakkyndig kommisjon vil KIB altså ha et veiledningssystem.

"Organisasjonen går inn for å opprette frittstående, eksterne kompetanseteam som skal inn i alle barnevernssaker der det er snakk om akuttvedtak."

Frittstående – fra hva? Fra oppdrag fra barnevernet og andre myndigheter? Fra sin utdannelse med grunnlag i kvakksalveri og spekulasjoner, til nærmest ubegrenset skade for familier og deres medlemmers frihet?

Ikke et eneste øyeblikk vil disse psykologene ha psykologer vekk fra barnevernet. De vil ha mer psykologi inn i hver eneste barnevernssak, et helt team av psykologer som skal granske og vurdere og bedømme.

Blant psykologer og andre barnefaglige som er medlemmer av dette nettverket, finnes også en del navn som er godt kjent fra barnevernssaker og andre familiesaker fra før, og ikke i positiv forstand. Et eksempel er at Kari Killén befinner seg i nettverket, og at Salvesen spesielt vil samarbeide med henne – de skal visst skrive ny lærebok. Killén har også uttalt at det må langt mere psykiatri inn i barnevernet.
   – Det skulle være unødvendig å si så mye mer.

*

"Den nye organisasjonen består av ulike fagfolk med god kjennskap til norsk barnevernpraksis, deriblant mer enn 20 sakkyndige psykologer."

Så hvor har disse 20 sakkyndige vært når familier kunne trengt noen som er så erfarne og nå er så rystet, trengt dem til å synge ut både til fylkesnevnder, domstoler, og offentlig? Barnevernets overgrep er tross alt ikke av ny dato. Den ser ut til å omfatte fler og fler ofre, det er så, men sakenes innhold var akkurat like fryktelig 30 år tilbake. Hvor var de 20 da? Hvorfor montro har de trengt 30 år for å oppdage at systemet ikke "fungerer"?

Min egen stygge tolkning av fenomenet KIB er at det er fagfolk som kanskje begynner å bli lett alarmert over at kritikken mot hele systemet ikke roer seg, og at de på denne måten vil sørge for sine fortsatte yrkesaktiviteter, anseelse og makt.

Det ville være bra om jeg tok feil.
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: KIB stiftet 23. mars 2017
PostPosted: Fri May 05, 2017 6:36 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 595
Psykologene i KIB påpeker noen av problemene, men de bør selv ikke være en del av løsningen. Psykologene i barnevernssystemet har fått sin sjanse, - og har sviktet. De har over flere tiår vært en del av og melket et system som har spilt fallitt. Det er flott at Einar Salvesen har ropt et varsko. All ære til ham for det. Men psykologveldet må avskaffes, og ikke flikkes eller justeres på.

Igjen kan vi se til Kongsberg; det er ved å kaste barnevernsfaget ut vinduet at de har fått resultater.

Psykologene kan gjerne ledes vennlig men bestemt ut døren.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: KIB stiftet 23. mars 2017
PostPosted: Fri May 05, 2017 3:43 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 5871
Location: Oslo
  

Ekspertnettverk vil bedre barnevernet
- Vi jobber ikke for barnas beste ved å knuse foreldrene. De blir en pariakaste
Dagbladet, 5 mai 2017

"Jeg har jobbet som sakkyndig i tre ulike fylkesnemnder i 20 år. I rundt 30 prosent av sakene, gikk jeg ut med en kvalmende fornemmelse av at dette ikke ble helt riktig. Og som psykologisk sakkyndig står du der som nemndas faglige alibi, sier psykolog Kjell Olaf Edvardsen."

Spørsmålene som melder seg er da: Hvorfor har psykolog Edvardsen opptrådt slik i sakene at det gir ham en kvalmende fornemmelse? Og hvorfor ser han ikke tilstanden som verre enn "ikke helt riktig?

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: KIB stiftet 23. mars 2017
PostPosted: Sun May 07, 2017 12:15 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 595
MH Skånland wrote:
  
Fra Dagblad-artikkelen:
"Organisasjonen vil fjerne barnesakkyndig kommisjon og heller utvikle et veiledningssystem for sakkyndige."

Det er helt riktig å fjerne barnesakkyndig kommisjon. Den skal liksom være en parallell til den rettsmedisinske kommisjon, men fungerer med sin godkjenning av all verdens sakkyndig-utredninger som en sandpåstrøer og en forsterker av de sakkyndiges prestisje og makt.
  


Barnesakkyndig Kommisjon kan heller ikke underkjenne rapporter. Det har de ikke mandat til. Antagelig fordi kommisjonen ikke er et klageorgan. Barnesakkyndig Kommisjon kontrollerer ikke faktagrunnlaget i rapporten, men ser utelukkende på selve rapporten og dens konklusjoner utifra de premisser og fakta som er oppgitt. De ser på dens sammensetning og eventuelle mangler. Henvender man seg som privatperson for å gi komparente opplysninger til Barnesakkyndig Kommisjon, vil de svare med at det ligger utenfor deres mandat og at de ikke er et klageorgan.

Etter at "vår" rapport hadde fått kritikk for moralisering/manglende nøytralitet fra vedkommendes fagforening, sendte jeg en henvendelse til Barnesakkyndig Kommisjon for å høre om de hadde oversett at rapporten ikke var nøytral, og om de kunne ta en kikk på rapporten igjen. Det kunne de ikke, fordi de ikke var et klageorgan.

Manglende nøytralitet/moralisering er nokså sterk kritikk fra en autorisert klageinstans. Når Kommisjonen ikke reagerte på dette forholdet, er det kanskje fordi medlemmene der selv skriver rapporter og muligens er vant med at det forekommer subjektive utsagn i rapportene.

Da jeg senere henvendte meg til Helsetilsynet i Oslo fordi Fylkeslegen lokalt ikke ville behandle klage på den sakkyndige, fikk jeg til svar at de ikke ville behandle klagen fordi rapporten blant annet var behandlet i Barnesakkyndig Kommisjon. Man biter altså seg selv i halen: BK er ikke et klageorgan, hvor alle sider av den sakkyndiges arbeid samt faktagrunnlaget kan tas opp, men blir brukt som påskudd for at de egentlige klageorganene skal få slippe å gjøre den jobben de etter loven har: Å føre tilsyn og behandle klager på helsepersonell. Og sakkyndige er underordnet helsepersonelloven.

Jeg er helt enig i at Barnesakkyndig Kommisjon bør nedlegges. Selve Kommisjonen er egentlig et resultat av at barn kan fjernes på tvilsomt grunnlag, og på grunnlag av sakkyndige rapporter som forfekter et fag som mannen i gaten ikke forstår. Og det med god grunn.

Etter min mening bør barnevernet ikke ha anledning til å kjøpe faglige uttalelser i enkeltsakene. I særdeleshet gjelder dette når vi vet at nemndene stort sett følger den sakkyndige. Heller ikke med KIB sitt tiltenkte veiledningssystem som kvalitetssikring. Barnevernet bør forholde seg til helsesystemet og de hjelpeinstansene som allerede er involvert i familien, som for eksempel fastlege, familievernkontor, politi og andre som kan gi komparentopplysninger. Da vil de riktignok få problemer med å fjerne barn med dagens tempo.

Fjerner man både Barnesakkyndig Kommisjon og sakkyndigordningen samtidig, har man antagelig gjort barna en tjeneste.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]