It is currently Thu Oct 19, 2017 7:07 pmPost new topic Reply to topic  [ 7 posts ] 
Author Message
 Post subject: Når skoler melder foreldre til barnevernet
PostPosted: Tue Mar 25, 2014 9:49 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6079
Location: Oslo
  
Når skoler melder foreldre til barnevernet

Dette skjer relativt ofte. Hva som helst som oppstår av konflikt mellom en skole og et barn eller mellom skolen og foreldrene, kvitter skolen seg gjerne ved å melde foreldrene til barnevernet. Det finnes himmelropende saker hvor lærere eller skolemyndigheter ikke takler det som er deres jobb, men hvor familien er de som får svi. Det fører ofte til omsorgsovertagelse og dermed ødeleggelse av barnet og familien. Jeg har selv opp igjennom årene hatt ganske tallrike henvendelser fra bestyrtede foreldre, som ikke vil tro hva som er i ferd med å skje med familien.

I den aktuelle saken i disse dager har historien til en forandring fått lov å komme frem i media. Det dreier seg om en skoleflink gutt i Skodje, og for flink er det jo ikke populært blant pedagoger å være. Barn som ikke er under pedagogenes styring - fykjom! Foreldrene ville ha undervisning som kunne stimulere hans lærelyst, og det er jo heller ikke populært. Det lukter det uavhengighet av, og det er jo alltid suspekt. - Vel, denne gangen henla barnevernet saken, men familien har gjennomgått hele helvetet av en barnevernsundersøkelse før det kom så langt. Og god undervisning for sønnen? - nei da. Slike forhold som dette vil altså Norge ha.

Ba om utfordringer til skoleflink sønn – meldt til barnevernet
Sunnmørsposten, 23 mars 2014


Det vi får håpe disse foreldrene tenker mere på, er allikevel at et slikt helvete som de har gjennomgått, det tvinges også på alle andre familier barnevernet og deres hjelpere i skoler, helsevesen og blant "nabokjerringer" får makt over, blant annet på dem som saktens står svakere i livet enn foreldre og sønn gjør her og er lettere å angripe, og hvor barnevernet ikke viker tilbake. Også de foreldrene elsker sine barn, og barna elsker foreldrene.

Sunnmørsposten har ellers, i mange andre saker, ikke ryggrad til å forsvare angrepne familier. Så har de vel veiet denne familien på sin egen gullvekt, da, og funnet ut at de er mer "verdige" enn alle familiene de tror "fortjener" å bli ødelagt.

*

Denne saken er tatt opp også av tv2:

Foreldrene til Are (10) forlangte bedre matteundervisning – ble meldt til barnevernet
tv2, 23 mars 2014

og er kopiert her:

Foreldrene til Are (10) forlangte bedre matteundervisning – ble meldt til Barnevernet
Barnefjern.org, 24 mars 2014


Interessant i denne artikkelen er det at rådmann i Skodje kommune, Kjell Bjørdal, eller er det ordfører Terje Vadset, faktisk åpent innrømmer at de bruker barnevernet mot foreldre som ikke er enige med dem eller mot barn som skolen ikke klarer (til "barnets beste", sikkert!):

– Er det noen ganger at dere bruker Barnevernet mot foreldre som kommer med faglig kritikk?
– Det er vel relativt sjelden. Det må i så fall være en totalvurdering av hele situasjonen som gjør at man går til sånne grep. Men det er ikke så veldig mange andre ting kommunen har i forhold til problemer med skole og elever enn barnevern, sier han.


Rådmann og ordfører igjen - jevnfør Samnanger.
Herlig herlig! Sånn vil Norge ha det, ja!

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Når skoler melder foreldre til barnevernet
PostPosted: Mon Feb 23, 2015 8:35 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6079
Location: Oslo
 


Skole og kommune gir seg ikke:
Foreldre som er uenige med dem og krever noe av dem, driver omsorgssvikt!Samme sak som i innlegget ovenfor. Foreldrenes konflikt med skolen blir brukt som kriterium på omsorgssvikt for sønnen. Skodje kommune på Sunnmøre:

Rådmann stilte psykiatrisk diagnose på Are (11)
tv2, 22 februar 2015

"Pappa Torgrim jobber i Nordsjøen, mens mamma Bente er lærer. Begge ble sykmeldt mens barnevernet forsøkte å finne tegn på at Are var utsatt for alvorlig omsorgssvikt.
….
I møte med kontrollutvalget bekreftet rådmann Vikhagen at hun medvirket til at skolen sendte bekymringsmelding til barnevernet. Hun kom også med en oppsiktsvekkende opplysning om gutten: Hun sa at Are hadde «vedvarende alvorlige adferdsvansker» og at dette stammet fra foreldrenes negative påvirkning."


Den nåværende rådmann heter Bente Glomset Vikhagen, og hun var oppvekstsjef da foreldrene ble meldt til barnevernet. Ordfører er den samme Terje Vadset, og kommuneadvokaten Kristin Otterlei mener kontrollutvalget har "feil lovforståelse". Ikke uventet, dette, med rådmenn, ordførere og kommuneadvokater som med nebb og klør forsvarer barnevernets overgrep, og bruker barnevernet som redskap for å kue innbyggerne.

*

Kontrollutvalget i Skodje ut mot kommunen
Sunnmørsposten, 22 februar 2015

Nå er det altså slåssing i kommunebyråkratiet:
" I en uttalelse fra kommuneledelsen heter det imidlertid at kontrollutvalget ikke har forstått reglene for meldeplikt til barnevernet, og at kommuneledelsen har sendt brev til utvalget og bedt om at saken blir gjennomgått på nytt.
    - Vi er ikke enig i kontrollutvalget, hverken når det gjelder lovforståelse, faktum eller kontrollutvalgets mandat. Vi ser ingen grunn til å ta sjølkritikk på saksbehandlingen."


" Fylkesmannen har gjennomgått saken og har konkludert med at det ikke er noe å bebreide Skodje kommune for."
!!

*

Mest av alt fremgår det klart hvor ille Norge har stelt seg. Man har utviklet en "forståelse" av omsorgssvikt som på en prikk er slik som andre diktatoriske staters oppfatning av opprør mot myndighetenes ideologi, og en "forståelse" av lovpålegg om å melde til barnevernet som er høyst nedbrytende for befolkningens liv i samfunnet. Dette tror folk på, dette praktiserer de. Spesielt tror de på det når de har offentlig ansettelse eller på annen måte har fordel av at alt ruller som det er. Basert på denne ideologien praktiserer kommunen angrep på familier, her fordi familiens barn er "for flink". Selvstendig vurdering og opprør og avvikende meninger her i livet skal papirsjelene ikke ha noe av.
    Så her er det gjenklang av 1930-tallets gode, jevne tyskers overbevisning om at den var helt riktig, den ideologien som nazistene videreførte fra 1800-tallets biologi om hvem som hørte til på tysk jord, hvem som var skadelige og overflødige, og hvordan den tyske befolkning skulle "utvikles" til sterke, sunne, perfekte nordboere. Her har vi også en parallell til kommunist-statenes angrep på dem som ville flykte, som forsvarte sin kristendom, ikke ville ha sine barn indoktrinert i kommunistiske barnehager, ikke ville være lydige slaver.
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Når skoler melder foreldre til barnevernet
PostPosted: Mon Feb 23, 2015 7:47 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6079
Location: Oslo
  

Menneskerettighetsdom som kanskje kan brukes?

Det fins en dom ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) i Strasbourg som muligens er relevant for denne saken.

Case of Irfan Temel and others v. Turkey
ECHR, 3 mars 2009

En del studenter hadde levert en petisjon til sitt universitet hvor de anmodet om å få frivillig undervisning i kurdisk. De ble utvist fra universitetet for 2 semestre for å ha levert petisjonen.

Rettighet til utdannelse er nedfelt i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjons Protokoll 1 Artikkel 2.

Jeg husket at denne dommen eksisterte vesentlig fordi språkspørsmål og Tyrkia var relevant (begge deler av spesiell interesse for meg). Men det viktige i denne Strasbourg-dommen i sammenhengen i denne tråden er ikke at kurdisk-undervisning ble avslått (det er ikke noen krenkelse av menneskerettighetene at et skole- eller universitetssystem ikke nødvendigvis tilbyr undervisning i emner som elever eller studenter ønsker). Det viktige er at det ble sanksjonert mot dem som ba om å få det. Sanksjonen var utelukkelse fra universitetet i så mye som 2 semestre, hvilket hindret deres utdannelse. De vant mot Tyrkia i en enstemmig dom, og ble tilkjent en symbolsk erstatning (1.500 Euro til hver av klagerne). En av dommerne mente også at saken enda bedre hørte hjemme under Artikkel 10, ytringsfrihet.

Jeg ser en mulig parallell til saken på Sunnmøre. Der har en familie ønsket spesiell matematikk-undervisning for sin sønn. Skolen ikke bare avslår, men de angriper familien, sønnen med påstander om at han viser "adferdsvansker" (det betyr i fornuftig språk at han oppfører seg dårlig på skolen), og foreldrene om at de bedriver omsorgssvikt som er skyld i dette. Disse aksjonene mot familien kan utvilsomt tenkes å hindre hans vanlige fungering på skolen, vil jeg tro.

Hvis familien går til sak mot kommunen, og hvis denne Strasbourg-dommen passer å bruke, er det allerede ved domstolene her i Norge de bør bruke den, for om mulig å få en avgjørelse i familiens favør her, så man slipper å klage til Strasbourg, for det tar mange år å nå frem, og mange saker som burde ha sluppet frem, blir avvist (jeg hørte for noen år siden at det lå ca 100.000 saker og ventet på behandling). Klagen fra Irfan Temel og andre mot Tyrkia ble sendt inn i 2002, og dommen kom altså i 2009.  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Når skoler melder foreldre til barnevernet
PostPosted: Tue Feb 24, 2015 8:29 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6079
Location: Oslo
  

Mere kommune-forsvar fra kommuneadvokat Kristin Otterlei i Skodje.

Kommunen har ikkje gjort feil
Sunnmørsposten, 23 februar 2015

Hun legger seg på formalia hele tiden. Det er kanskje ikke annet å vente, men også jurister skal egentlig se på sakers innhold. Juss handler om almindelige menneskers almindelige liv, ikke om konstruerte luftslott uten relasjon til virkeligheten.

"– Kontrollutvalet legg her til grunn ei feil forståing av barnevernlova, og ser ut til å ha basert seg på feil fakta."

"– Innstillinga til kontrollutvalet omhandlar eit fagleg skjønn frå skulen si side som kontrollutvalet ikkje har mandat til å overprøve, seier advokaten …"

Du verden, er nå skolelærere så dypt faglige eksperter at ingen andre, spesielt ikke foreldre, skal ha lov til å mene noe annet om sine barn og bestemme noe annet for dem?


"– Det overraskar meg og at kontrollkomiteen vedtok å overstyre Fylkesmannen i denne saka. "

Det er da bare bra at det fins noen som ikke passivt aksepterer den sandpåstrøingen som fylkesmennene nesten alltid bedriver i barnevernssaker. Folk tror en fylkesmanns stab er både innsiktsfull, kompetent og upartisk. Det tar de feil i, for å si det mildt.


Ganske alvorlig er det når foreldre kan oppleve det slik at kommunen motiverer melding til barnevernet slik:
"tilsette og leiinga på skulen over lengre tid skulle ha vore bekymra over det som blir omtalt som «høgt konfliktnivå» hos oss som foreldre – både i forhold til skule og lokalmiljø, fortalde Fremmerlid [guttens mor] til Sunnmørsposten."
    Om det er eller ikke er slik, hva så? Skal man ikke ha anledning til å ha barn hvis man ikke er villig til å være slave under et lokalmiljø, som kanskje er både smålig og uvitende? Skal barna ikke ha anledning til å ha foreldre som mener noe annet enn andre?
    Dette er den gamle, velkjente og ondskapsfullheten som norske, små miljøer har vært kjent for i all den tid. Se bare på hvordan våre store forfattere har kunnet levendegjøre dem.
    Denne mobbingen – at lokalmiljøet vær så god skal like en og at en vær så god skal gjøre og mene akkurat som lokalmiljøet vil – er nær beslektet med barnevernets interesse for hvorvidt foreldre har "et for lite nettverk". Også det er klar sjikane. Og når foreldre har et stort nettverk av familie og venner som både vitner om at de er gode foreldre og er villige til å hjelpe til med barna hvis det trengs, da jager barnevernet dem bort.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Når skoler melder foreldre til barnevernet
PostPosted: Tue Feb 24, 2015 8:46 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6079
Location: Oslo
  

Det var et kort innslag på tv2-nyhetene i går 23 februar om denne saken. Der ble advokat Olav Sylte intervjuet, og sa noe sånt som at det er alvorlige saker som barnevernet aldri tar seg ordentlig av fordi de hele tiden driver på med helt andre saker basert på meningsløse bekymringsmeldinger som aldri skulle vært.

Bra uttalelse.

   

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Når skoler melder foreldre til barnevernet
PostPosted: Wed Feb 25, 2015 12:16 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6079
Location: Oslo
  

En støtteforening og TV2 gir lyd fra seg

Støtteforening hardt ut mot Skodje kommune:
- Verste vi nokon gong har sett

Lykkelige barn meiner oppførselen til kommuneleiinga i Skodje er på grensa til personforfølging.
Sunnmørsposten, 24 februar 2015


Foreninga Lykkelige barn:
    " Foreininga jobbar aktivt for barn med sterke teoretiske evne skal trivast på skulen."
….
    "- Dette har vi sett før. Fortvilte foreldre tar opp kampen for at barnet skal få tilpassa opplæring og det heile endar med at dei bli meldt til Barnevernet eller får eit rykte for å vere såkalla 'pushover-foreldre'. "


Jaha. Det norske, 'høyt siviliserte og egalitære' samfunn er altså kommet dithen at det må dannes en forening for å hjelpe skoleflinke barn til ikke å bli dårlig behandlet på skolen? Og de kan bekrefte det vi har visst en god stund: Skoler bruker rutinemessig barnevernet som redskap for å ødelegge foreldre og barn som er uenige med deres 'faglige skjønn', som deres advokat mener ingen har mandat til å overprøve (se ovenfor)?
(Jf Mobbing – Narvik kommune, kommunens advokat og en rektor prøver å bruke barnevernet for å bli kvitt et problem de selv burde ordne opp i.)


"TV 2 får også gjennomgå i Facebookstatusen til Skodje kommune. Kommunen seier blant anna at dei vil "understreke at TV2 sitt innslag om bekymringsmelding til barnevernet inneheld fleire faktafeil, og vil vurdere å melde TV2 inn for pressens faglege utval".
    - Vi kjenner oss ikkje igjen i dette, seier redaksjonssjef i TV2, Bjarte Trettenes.
    - Vi er heilt trygge på at vi ikkje har faktafeil i denne saka. Meiner kommunen dette må dei påpeike desse feila."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Når skoler melder foreldre til barnevernet
PostPosted: Mon Aug 07, 2017 5:41 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 679
Innlegget under finnes i annen tråd men passer også her.

Jeg nekter å angi elevene, Listhaug
https://www.nrk.no/ytring/jeg-nekter-a- ... 1.13632193

Jeg er helt enig med denne læreren. Men det er risikofritt for ham å være en opponent når det gjelder denne saken, som handler om flyktninger i Norge som reiser til sine hjemland på ferie. Derfor blir det hele litt patetisk. Opprøret hans koster ingen ting.

Når det gjelder barnevern angir skolene elevene hele tiden. Bekymringsmeldinger er en form for angiveri om man skal være ærlig. Lovpålagt. I det godes hensikt. Men like fullt.

Her i utlandet har vi vært helt åpne om at vi er barnevernsflyktninger. Uten at jeg dermed vil si at det er en klok strategi. Da barna gikk ved en norsk skole her vi er, snakket jeg åpenhjertig med en av lærerne. "Vi er opplært til å heller sende en bekymringsmelding for mye, enn en for lite", sa han til meg.

Skolene er imidlertid de siste til å reise debatten om hvordan bekymringsmeldingene de sender i tide og utide slår ut for barna. Og om hvorvidt skolene bør bli flinkere til å bære byrdene sammen med familiene uten å involvere barnevernet ved det minste avvik.

En av årsakene til at vi selv ikke våger å flytte tilbake til Norge, er frykten for den norske skolen.

Vi har sett og opplevd alt bråket de kan stelle i stand og hvordan de legger sten til byrden for en familie som er i barnevernets vold.

Artikkelforfatteren sier imidlertid mye fornuftig i all sin uvitenhet: "Den angiverstaten Listhaug og Solberg modellerer er livsfarlig. Neste gang er det kanskje jeg som må flykte – i en morbid forstørrelse av et land ledet med slikt tankegods."

Haha. Han tror han snakker om fremtiden og ikke nåtiden. Han tror ikke at familier allerede flykter fra Norge, at scenarioet hans allerede er en realitet? Jeg håper ikke han leser forum som dette, da jeg tror at han har det mer behagelig i en tilværelse uten selvinnsikt og selvkritikk.

Da vi flyktet våget vi ikke gi beskjed til skolen i forveien. Skolen sendte folk på døren vår i det øyeblikk barna ikke møtte til skolestart. Beskjed ble sendt til Skolekontoret og NAV slik at barnetrygden ble stoppet prompte. Personen som sjekket om vi hadde stukket av, og som var involvert i bekymringsmeldingene, skulle antakelig være beredskapshjem for barna våre. Ikke motivert av penger, men av kristen nestekjærlighet, selvsagt.

Vi er opptatt av å handle etisk, sa rektor.

Dobbeltmoral er dobbelt så god som vanlig moral, var det noen som sa.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 7 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]